Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Leiden Zuidwest
 
 
Kinderen en jongeren

Kinderen en jongeren

Kinder- en jongerenactiviteiten

Jeugdkerk


Eenmaal per maand houden we in onze gemeente een jeugdkerk voor jongeren vanaf 12 jaar. We komen samen in de Verdieping of bij iemand thuis tussen 11.30 en 13.00 uur. Van de opzet van een gewone kerkdienst kun je nog iets herkennen, maar toch is het net iets anders. We zitten in een kring, steken een kaars aan, zingen samen en openen met gebed. We lezen een stukje uit de bijbel en kijken wat dit ons te zeggen heeft. Soms gebruiken we hierbij een filmpje of gaan we iets creatiefs doen. Je bent van harte welkom om een keer te komen kijken. De data staan vermeld op de website.

 

Oecumenische jongereninloop


Eén keer per maand zetten wij voor jullie op vrijdagavond de deuren van de Verdieping open. We doen dan spelletjes, gaan ergens heen, kijken een film of zijn creatief bezig met een bijbels thema. De avonden beginnen om 19.00 uur en duren tot ca. 21.00 uur. Alle jongeren die naar de middelbare school gaan, zijn van harte welkom.

Voor meer informatie mail je met:

 

Scholen in de wijk


Zowel met basisschool de Sleutelbloem in Zuidwest als met basisschool de Zwaluw in de Stevenshof hebben we de laatste jaren een goed contact.
Met basisschool de Zwaluw werd voor de derde keer het kerstfeest in de Antoniuskerk gevierd.


Buurtgericht jongerenwerk.


Vanuit het jongerenwerk van onze gemeente is afgelopen seizoen, nog onder verantwoordelijkheid van Pieter Nauta en de kerkenraad een start gemaakt met het onderzoeken van mogelijkheden voor buurtgericht jongerenwerk.
Er heeft zich een werkgroep gevormd van een lid van onze kerkenraad, leerkrachten van basisschool de Sleutelbloem, de jongerenwerker van jeugd en jongerenwerk Holland Rijnland, het Apostolische Genootschap, de Christelijk Gereformeerde Kerk, de Leidse Studenten Ecclesia en Diaconaal
Centrum "De Bakkerij". Voor begeleiding is tot op heden gebruik gemaakt van mensen van JOP, de jongerenorganisatie van de PKN.
Doel is om vanuit deze werkgroep activiteiten te gaan ontplooien die ten goede komen aan de kinderen in Leiden Zuid-West. Uitvalbasis is vooralsnog het gebouw van de basisschool aan de Boshuizerkade. Een klein project is al opgestart op de basisschool in groep 8. De jongerenwerker heeft een "positieve Zuid-West rap" met de kinderen opgenomen.
In het voorjaar heeft een aantal mensen van de werkgroep een oriënterend bezoek gebracht aan een vergelijkbaar project in Den Haag. In dit najaar gaat de werkgroep de mogelijkheden onderzoeken voor verdere activiteiten.

 

 

 
 
 
 

Witte Donderdag, viering Avondmaal
datum en tijdstip 17-04-2014 om 19.00 uur
meer details

 
Het Paastriduüm
meer
 
Avondmaal Witte Donderdag- Rosenburch
meer
 
Tuinieren
meer
 
Oecumenische vespers op woensdagavond
meer
 
Gesprekskringen
meer
 
Even buurten....
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.