Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Leiden Zuidwest
 
 
Welkom

Welkom

Dit is de website van de Protestantse Wijkgemeente Leiden Zuidwest. Leuk dat je een bezoek brengt.

Kerkdiensten: elke zondag afwisselend om 9.15 en 10.00 uur

Het kerkgebouw gebruiken wij samen met de Lam Gods parochie.
Op de eerste, derde en vijfde zondag van de maand begint onze kerkdienst om 9.15 uur, omdat de Lam Gods parochie na ons hun dienst heeft.
De tweede en vierde zondag van de maand begint de kerkdienst om 10.00 uur (zie de agenda).
We besteden veel zorg aan de kerkdienst.
Het belangrijkste in elke protestantse kerk en ook bij ons is: zorgvuldig de bijbel uitleggen, zo, dat de gemeente er in het gewone leven van elke dag iets mee kan. Want bijbelteksten gaan over ieder van ons, over ons leven, onze angst, ons hopen, vertrouwen en ploeteren van elke dag. Daarnaast proberen we in de liturgie en de muziek in de kerk een evenwicht te vinden tussen geliefd, vertrouwd en bekend aan de ene kant en vernieuwend en verrassend aan de andere kant.
Ongeveer acht keer per jaar vieren we het avondmaal met elkaar.

Wijkgemeente Leiden Zuidwest


De wijkgemeente Leiden Zuidwest is onderdeel van de Protestantse Gemeente te Leiden. De wijken Stevenshof en Bevrijdingswijk horen bij onze wijkgemeente. Onze wijkgemeente omvat een groot geografisch gebied en kent veel ingeschreven leden. Als gemeente proberen wij in onze vieringen en activiteiten ruimte te creëren om God en de ander te ontmoeten en elkaar te bemoedigen.
We willen een gemeenschap zijn, geïnspireerd door de Schrift, waar ieder welkom is in zijn/haar eigenheid, met levens- en geloofsvragen, met ieders zwakke en sterke punten. Ook proberen we een open gemeenschap te zijn, zichtbaar in en dienstbaar aan de wijk en de wereld.
In Zuidwest staan veel verzorging- en verpleeghuizen. In de meeste huizen verzorgen we bijbeluren.

De gebouwen Antoniuskerk en Verdieping

De diensten vieren wij elke zondagmorgen in de Antoniuskerk. In principe beginnen de diensten op de eerste en de derde zondag van de maand om 09.15 uur, de tweede en vierde zondag van de maand om 10.00 uur. Bij een eventuele vijfde zondag in de maand wordt per keer bekeken welk aanvangstijdstip mogelijk is.
Maar door bijzondere omstandigheden kan van deze regel worden afgeweken, kijk voor de juiste aanvangstijden onder het tabje "kerkdiensten" Wij delen immers de Antoniuskerk met de Parochiekern Lam Gods, in goed overleg kan van een regel worden afgeweken.
In de Stevenshof hebben we een kerkelijk centrum, de Verdieping (Stevensbloem269).
De activiteiten zijn afwisselend in de Antoniuskerk en in de Verdieping. Activiteiten worden zowel overdag als ’s avonds gehouden.

Het team: predikant en ouderenpastor

Het team bestaat uit predikant ds. Ellis Ezinga, voor 50 % aangesteld en ouderenpastor Elly den Herder, eveneens voor 50 % aangesteld.
Voor verdere informatie: zie contact


Kerkenraad en moderamen

Ook een wijkgemeente moet bestuurd worden. Dat is de taak van de kerkenraad. Hier worden beslissingen genomen over het reilen en zeilen van de wijkgemeente. Een afvaardiging van de kerkenraad vormt het moderamen, het dagelijks bestuur. De kerkenraad wil ervoor zorgen dat activiteiten in de wijkgemeente kunnen plaatsvinden.
Daarnaast bezint de kerkenraad zich, samen met het team, op ontwikkelingen in de wijkgemeente en in de Protestantse Gemeente te Leiden, waar we deel van uitmaken.
Wilt u meer weten over de kerkenraad neem dan contact op met de scriba mevr. Trieneke van Berkum, e-mail:
Voor verdere informatie zie: contact

Pastorale organisatie van de wijkgemeente

Onze kerkelijke gemeente is verdeeld in 3 clusters.
Cluster 1 en 2 bestrijken de vroegere Bevrijdingswijk.
Cluster 1 het zuidelijk gedeelte en cluster 2 het noordelijk gedeelte.
Cluster 3 omvat de Stevenshof.
Het doel van de clusters is bezoekwerk. Dit bezoekwerk bestaat uit 3 gedeelten. Eén onderdeel is het verwelkomen van nieuw ingekomenen, het tweede onderdeel bestaat uit het bezoeken van zieken en ouderen en het derde onderdeel is het brengen van een groet aan een (bijvoorbeeld op leeftijd) geselecteerde groep gemeenteleden. Dit laatste houdt in dat aan mensen in een betreffende leeftijdsgroep een kort bezoekje gebracht wordt met het brengen van een kaars of kaart. Zo wordt in de loop van de tijd iedereen benaderd en kan gesignaleerd worden waar behoefte is aan verder contact.
Voor verdere informatie: zie contact


 

 

terug
 
 
 
 

Eredienst
datum en tijdstip 25-02-2018 om 10.00 uur
meer details

 
Lied voor de Veertigdagentijd 2018
meer
 
Ambtsdrager vieringen - ambtsdrager met een bepaalde taak of opdracht
meer
 
Vrijwillige organisator gevraagd voor de Algemene Kerkenraad
meer
 
Kloosterweekend 2018
meer
 
Nieuwjaarswens
meer
 
Talenten, Samen achter het fornuis.
meer
 
Evaluatie eerste "aangeklede kerkdienst"
meer
 
Christelijke Meditatie
meer
 
Het Leids Kerkblad zoekt nieuwe redactieleden.
meer
 
Verslag vierde bijeenkomst vergezichten zondag 23 april
meer
 
Dromen over de toekomst van de kerk
meer
 
Toekomst wijkgemeente
meer
 
Jaarthema: "Vergezichten zien"
meer
 
Webwinkel Protestantse gemeente te Leiden.
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.