Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Leiden Zuidwest
 
 
Kerstbrief uit Havad Kerstbrief uit Havad

Vanuit onze partnergemeente Havad uit Roemenië, kreeg ik na Kerst, van mijn collega Attila Nagy een Kerstgroet toegestuurd voor ons allen in onze wijkgemeente. Voor wie het Engels niet machtig is: mijn collega benadrukt de vreugde die er is in Christus, ondanks alle tegenslag en verdriet die er is bij velen in Havad. Bemoedigende en indrukwekkende woorden, als je bedenkt dat het leven van alledag in Havad verre van gemakkelijk is. Al onze (vaas) giften worden dan ook dankbaar aanvaard. Ik zelf heb namens ons allen vlak voor Kerst een Kerstgroet gestuurd.

 ds Ellis Ezinga

lees meer »
 
Uitleg project Uitleg project
 Uw giften via de vaas worden goed gebruikt in Havad. Iedere Kerst en Pasen worden pakketten gemaakt en rondgedeeld onder de armste mensen in Havad en Nagyadorjan, dat blijft echt nodig. Hiernaast is er een ander project opgekomen dat per direct aandacht verdient. In Havad is, gefinancierd en gebouwd door de bevolking, vlak naast de kerk een mortuarium gebouwd en dat is een groot goed. Tot nu  toe werden de mensen in hun huis opgebaard en vanuit huis begraven. Er was geen koeling en maar beperkte ruimte in de huizen. U kunt zich voorstellen dat dit problemen geeft. Alleen naaste familie kon de dominee horen, de andere belangstellenden stonden in andere kamers of buiten. Attila Nagy krijgt nu de mogelijkheid om mensen vanuit de kerk begraven, zodat alle belangstellenden tijdens de uitvaart kunnen volgen wat hij zegt. Het mortuariumgebouw is inmiddels klaar, maar er is geen geld voor een koelmachine. Degene (een geëmigreerde oud-inwoner van Havad) die dit zou sponseren, is helaas zelf overleden. De kosten voor aanschaf en het plaatsen van de koelinstallatie zijn ongeveer € 1000,-- Via het Staalwijkfonds is er een toezegging van € 500,-- ontvangen. De Havadcommissie wil via de opbrengst van de vaascollecte de komende tijd de resterende € 500,-- bij elkaar sparen, zodat  de bevolking van Havad een volwaardig mortuarium tot hun beschikking heeft
 
Over Havad

Over Havad
Havad/ Neaua en Leiden Zuidwest
De band tussen Havad, of Neaua (twee namen voor hetzelfde dorp, respectievelijk Hongaars en Roemeens) en de wijkgemeente Leiden Zuidwest bestaat ruim 25 jaar. Door de jaren heen zijn er zendingen met kleding, zaad en geld vanuit onze gemeente naar Havad gestuurd en zijn er over en weer bezoeken gebracht.
De laatste jaren heeft de ondersteuning een wat ander karakter gekregen. Waar vroeger veel tweedehands kleding naar Havad ging, is er tegenwoordig (bijna alleen) sprake van financiële ondersteuning bij projecten. Deze verandering heeft een aantal oorzaken.
Het transport van de goederen kost veel geld en de invoer van tweedehands goederen is door de Roemeense overheid aan strenge regels gebonden. De tijd en opslagruimte om de kleding in te zamelen (en vaak nog te wassen of te stomen), te sorteren, in te pakken, de dozen te labelen en transport te regelen ontbreekt.
Een andere reden is de verandering in Havad zelf. Met de komst een aantal jaar geleden van een nieuwe predikant (Attila Nagy), is in Havad zelf een verandering te bespeuren. Het is niet meer vanzelfsprekend dat ‘Leiden’ geld geeft. Attila confronteert de mensen met hun eigen verantwoordelijkheid voor de instandhouding van de (kerkelijke) gemeente. Hulp uit Leiden Zuidwest wordt nu gevraagd als het door de bewoners zelf niet haalbaar is om al het geld bijeen te brengen. Leiden Zuidwest heeft bijvoorbeeld geld gegeven voor materiaal voor de reparatie van de fundering van de kerk in Nagyadorjan (ook daar is Attila predikant). Ook de ramen, de schoorsteen en een deur van de pastorie van Havad zijn door Leiden Zuidwest betaald. Het werk is gedaan door gemeenteleden zelf, op deze manier dragen zij hun steentje bij.
Voorwaarde voor de hulp aan grote projecten, is dat de baten ten goede komen aan de bevolking van het hele dorp. In Havad is er in dat kader een paar jaar geleden door onze wijkgemeente geld gegeven voor materialen om een waterleiding vanaf een bron buiten het dorp naar het dorp aan te leggen. Er is een tappunt gemaakt, waar in geval van droogte (wat elke zomer het geval is) de mensen van het dorp water kunnen halen. Als er genoeg water in de putten in het dorp is, wordt de kraan afgesloten, zodat het land - dat mede door deze bron bevloeid wordt – niet uitdroogt. Het project heeft spin-off: Een absolute voorwaarde voor het aanleggen van de waterleiding is een goede afwatering in het dorp. De gemeente Havad heeft het graafwerk van greppels en de leiding naar het dorp gefinancierd, een project voor werkelozen. Bovendien kan het in de ogen van de burgemeester niet zo zijn dat er door Leiden Zuidwest geld gegeven wordt, terwijl het dorp er slordig bij ligt. Er is straatverlichting aangelegd en de bevolking van Havad is gevraagd hun stukje straat schoon te houden, met als gevolg dat er nu minder zwerfafval is.
Buiten dit grote project geeft de wijkgemeente Leiden Zuidwest jaarlijks met Kerst en Pasen € 500. Van dit geld koopt Attila goederen waarmee hij pakketten samenstelt voor de armste mensen van Havad en Nagyadorjan, dit betreft 35 tot 40 adressen. De pakketten bevatten bijvoorbeeld suiker, meel, olie, wasmiddel, afwasmiddel, wat chocolade en wat vruchten zoals sinaasappels of mandarijnen. Voor de kinderen koopt hij een mandarijn en wat chocolade, een beetje zoals bij ons vroeger ook de gewoonte was met Kerst.
Hoe de hulp de komende jaren vorm zal krijgen…? In overleg met Attila wordt overwogen of er ‘iets’ in de vorm van soort microkredieten mogelijk is, maar dat moet nog onderzocht worden.
Jantine Oosthoek
 
 
 
 
 
 

Oecumenische Viering
datum en tijdstip 22-09-2019 om 10.00 uur
meer details

 
Vooruitblik: zingen in een Taizé-koor 27 oktober
meer
 
Een stap verder in het proces naar het huren van een eigen gebouw
meer
 
Labyrint lopen in de kerk
meer
 
Vooraankondiging Christelijke meditatie dit najaar
meer
 
Kerkmuziekdag voor jong en oud!
meer
 
Verslag en besluit gemeenteberaad Avondmaal in de Antoniuskerk
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.