Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Leiden Zuidwest
 
 
Voor ouderen Voor ouderen


Bijbeluren
Zie bijbelkringen

Contactmiddag voor ouderen
Voor de mensen die nog niet van het bestaan van deze bijeenkomsten afweten en voor de mensen die al trouw de soos bezoeken:
In principe op de eerste dinsdagmiddag van de maand is er een gezellige bijeenkomst in de vergaderzaal van de Antoniuskerk waar koffie en thee geschonken wordt en door de organisatoren een activiteit wordt verzorgd. Voor de koffie en thee wordt een bijdrage gevraagd. Begintijd 14.30 uur. Alle 55 plussers zijn van harte welkom.

Verjaardagsviering 75+
In 2015 kregen we het idee om de verjaardagen van de 75-plussers gezamenlijk te vieren. De aanleiding hiervoor was het ontbreken van vrijwilligers en voldoende professionele hulp. Het verjaardagsfeest is een mogelijkheid om het Pastoraat in de praktijk te brengen wat we anders zouden missen.  
Onze wijkgemeente heeft meer dan 350 gemeenteleden boven de 75 jaar. Drie keer per jaar krijgen alle gemeenteleden boven de 75 jaar, die de afgelopen vier maanden jarig zijn geweest, persoonlijk een uitnodiging voor een gezamenlijke verjaardag viering. Het is een vrolijk samenzijn vol met verassingen. Onze predikante Ellis Ezinga en onze ouderenpastor Jorine de Klerk zijn daarbij ook aanwezig.
Zowel de doelgroep als de vrijwilligers zijn enthousiast. Het onderlinge contact en betrokkenheid bij onze kerk is duidelijk toegenomen door dit samenzijn. 
Namens de commissie 75+ Anne Wipkink

Buurtinitiatief Leiden zuidwest 
Doel van de bijeenkomsten is zingeving en sociale contacten in de wijk. Ze zijn een initiatief van PKN Leiden Zuidwest, RK Lam Gods en Apostolisch Genootschap. Ze krijgen steun van o.a. de Gemeente Leiden, Libertas, Topaz, Radius en in 2019 financieel van de stichting Carolusgulden. Aan de deelnemers wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd naar draagkracht.

terug
 
 
 
 

Eredienst, Heilig Avondmaal (Antoniuskerk)
datum en tijdstip 25-08-2019 om 10.00 uur
meer details

 
Zomerbijeenkomsten juli en augustus, zie agenda
 
Een stap verder in het proces naar het huren van een eigen gebouw
meer
 
Vooraankondiging labyrint lopen
meer
 
Vooraankondiging Christelijke meditatie dit najaar
meer
 
Kerkmuziekdag voor jong en oud!
meer
 
Verslag en besluit gemeenteberaad Avondmaal in de Antoniuskerk
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.